Sinds 2007 werkt Gerrie Hulsing aan de totstandkoming van de kroniek over de Zaanlandse Wielerclub DTS. Hierin tracht hij zoveel als mogelijk is, de geschiedenis en de renners/sters die momenteel en in vroeger jaren de wielersport bedreven bij DTS in woord en beeld te brengen.

Op de 1e foto staat hij als Nieuweling bij zijn ouderlijke woning in De Woude, waar ze twee jaar hebben gewoond. Op de 2e foto als winnaar in De Zilk en de 3e toont hem als 'toerder'. Als Aspirant kwam hij in 1963 bij DTS 'binnen wandelen' en heeft zijn club altijd op de voet gevolgd. Hij heeft in het bestuur gezeten, deed het clubblad, was actief met de afbouw van het clubhuis, was jarenlang voorzitter van de Toerclub en verrichtte waar nodig verschillende hand en spandiensten.

Was de laatste jaren actief als gastheer op de VIP-bus tijdens de Ronde van Noord-Holland. Het metier heeft hem echter nooit losgelaten, hij is altijd zeer betrokken gebleven bij de wielersport in het algemeen, en DTS in het bijzonder. Zijn onophoudelijke interesse in de wielersport droeg ertoe bij om te komen tot de kroniek over DTS, puur met de insteek om de geschiedenis zo goed en duidelijk mogelijk te beschrijven. Daaruit vloeide weer voort zijn plan om te komen tot een echt wielersport museum. Dit resulteerde tot een concept en de aanleg van een collectie. Hierover meer op www.stichtingnwm.nl

Op deze website komt u hoofdzakelijk namen en mogelijk ook foto's tegen van personen waar naar gezocht wordt of anders nabestaanden van hen. In contact komen met deze personen zal hopelijk mogen leiden tot een beschrijving van hen in de kroniek Zo zal er een meerdelig document ontstaan waarin velen voor het nageslacht in herinnering zullen blijven.

Dit ongeacht geleverde prestaties! In de kroniek is plaats voor élke licentiehouder/ster die ooit bij DTS acties was of nog steeds is. Degene die al beschreven staan is na te gaan op de website waar de gereed gekomen delen uitvoeriger worden beschreven www.boekapart.123website.nl